Knarf

Komendy dostępne na naszym serwerze

Dla każdego gracza

Dla szlachcica

Dla admina

Czas w sekundach Przeliczony
300 5 minut
600 10 minut
900 15 minut
1800 pół godziny
3600 godzina
86400 doba